Orgány družstva od r. 2020

Orgány družstva na nové pětileté funkční období

Na shromáždění delegátů družstva dne 18.6. 2020 bylo zvoleno představenstvo družstva a kontrolní komise pro následující pětileté funkční období v tomto složení:

Představenstvo

JUDr. Miloš Sobotka, předseda družstva
Iva Mňačková, místopředseda představenstva
Petr Horecký
Ing. Ladislav Dohnal
Věra Macalíková
Milada Štulpová
Stanislav Mrkos

Kontrolní komise

Ing. Bohumil Jakubec, předseda kontrolní komise
Lubomír Ladýř
Jan Řihák