KVĚTNICE SBD Tišnov spravuje celkem 2.384 bytů a má 547 členů, z toho 504 bydlících, 31 nebydlících a 12 vlastníků-družstevníků. Dále provádí správu pro 1.880 bytů převedených do osobního vlastnictví dle zák.č. 72/1994. Správu dle mandátních smluv vykonává pro 70 společenství vlastníků jednotek. V oblasti revitalizací domů má KVĚTNICE SBD Tišnov uzavřeny smlouvy na úvěry v celkovém objemu stavebních prací přes 160 mil. Kč.

Aktuality z družstva