KVĚTNICE SBD Tišnov spravuje celkem 2.375 bytů a má 460 členů, z toho 417 bydlících, 31 nebydlících a 12 vlastníků-družstevníků. Dále provádí správu pro 1.915 bytů převedených do osobního vlastnictví dle zák.č. 72/1994. Správu dle mandátních smluv vykonává pro 88 společenství vlastníků jednotek. 

Aktuality z družstva

Zmocnění na shromáždění SVJ

Zmocnění Jako společného zástupce dle § 1185, odst.2 Občanského zákoníku  zmocňujeme k zastupování na shromáždění ………………………………………………………………………………………………………………* dne ………………….. pana/paní……………………………………………………………………………………………………………………..** ……………………………………………………………..                     …………………………………………………………………………  *** V ……………………………………… dne ……………………………………………….   Přesný název SVJ        …
Číst více