Stavební bytové družstvo v Tišnově bylo založeno po vydání zákona č.27/1959 Sb.o organizaci bytového družstevnictví na ustavující schůzi dne 29.5.1959 jako bytové družstvo občanů při MNV Tišnov. Stejně byly založeny bytová družstva občanů v Kuřimi a Veverské Bítýšce. Později bylo družstvo v Kuřimi převedeno pod závod TOS Kuřim jako družstvo VÝHLED a ve Veverské Bítýšce pod RICO jako družstvo SVRATKA. V 70tých létech probíhala vynucená integrace malých bytových družstev a tím došlo ke sloučení těchto družstev do KVĚTNICE SBD Tišnov.

Během činnosti právních předchůdců a následně KVĚTNICE SBD Tišnov bylo postaveno  dodavatelsky a částečně svépomocí celkem 2.463 bytových jednotek o velikosti 1+1 až 4+1 v bytových domech a v menším počtu i v rodinných domech v okrese Brno-venkov. Nyní je výstavba nových bytů zajišťována pouze nástavbami a vestavbami do stávajících bytových domů. V současné době má správa družstva 8 zaměstnanců, kteří zajišťují služby spojené s bydlením ve 3 oblastech: členské a právní, ekonomické a technické.

K 31.12.2018 KVĚTNICE SBD Tišnov spravuje celkem 2.374 bytů a má 431 členů, z toho 394 bydlících, 27 nebydlících a 10 vlastníků-družstevníků. Dále provádí správu pro 1.949 bytů převedených do osobního vlastnictví dle zák.č. 72/1994. Správu dle mandátních smluv vykonává pro 91 společenství vlastníků jednotek. V oblasti revitalizací domů má KVĚTNICE SBD Tišnov uzavřeny smlouvy na úvěry v celkovém objemu stavebních prací přes 80 mil. Kč.