Výluka telefonu

Květnice, stavební bytové družstvo oznamuje, že ve středu 12. prosince 2018 bude telefonní číslo 549415535 z důvodu rekonstrukce telefonní ústředny nedostupné. Dostupné bude od čtvrtka 13.prosince 2018. Mobilních telefonů se výluka nedotkne.

Vánoční dovolená

Květnice, stavební bytové družstvo oznamuje, že o vánocích budou mít pracovníci družstva ve dnech 27., 28. a 31. prosince 2018 dovolenou. V uvedených dnech bude pracoviště v Tišnově i v Kuřimi uzavřeno.

Zmocnění na shromáždění SVJ

Zmocnění Jako společného zástupce dle § 1185, odst.2 Občanského zákoníku  zmocňujeme k zastupování na shromáždění ………………………………………………………………………………………………………………* dne ………………….. pana/paní……………………………………………………………………………………………………………………..** ……………………………………………………………..                     …………………………………………………………………………  *** V ……………………………………… dne ……………………………………………….   Přesný název SVJ        …
Číst více