Sdělení č.1 o opatřeních družstva proti šíření koronaviru

Vážení předsedové družstevních samospráv, vážení předsedové výboru SVJ a předsedové SVJ, vážení družstevníci, vážení vlastníci bytů a vážení klienti,

v souvislosti s nařízeními a opatřeními vlády a ostatních státních orgánů proti šíření koronaviru družstvo KVĚTNICE, stavební bytové družstvo (dále jen družstvo) ruší od 16.3. 2020 do odvolání úřední hodiny v kanceláři družstva v Tišnově i v Kuřimi a tyto kanceláře jsou pro veřejnost uzavřeny.
Proto se se svými požadavky na zaměstnance družstva obracejte výhradně přes datovou schránku družstva, telefonicky, přes sms, poštou, mailem nebo po domluvě vhozením do schránek družstva v Tišnově, v Kuřimi a ve Veverské Bítýšce. K realizaci různých plateb (nájemné, poplatky, apod.) vůči družstvu a SVJ používejte v tomto období pouze bezhotovostní platby (bankovní převod, trvalé příkazy, SIPO, poštovní složenku).
K dnešnímu dni probíhá činnost družstva v plném rozsahu tak jako dosud, mimo shora uvedeného nedochází tedy v činnosti družstva k žádným omezením. V současné době probíhají intenzivní práce na vyhotovení vyúčtování za rok 2019 tak, aby tato vyúčtování mohla být k dispozici pro nájemce i vlastníky bytů v družstvem spravovaných domech v zákonném termínu do 30.4.2020.
Dále upozorňujeme, že vláda ve svém usnesení přijala krizové opatření, z něhož mimo jiné vyplývá, že s účinností od 13.3. 2020 je zakázáno konat mj. spolkové akce s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Tento zákaz se tedy vztahuje i na schůze družstevních samospráv a shromáždění vlastníků jednotek.
Děkujeme vám za pochopení, vstřícnost a ochotu a omlouváme se za případné komplikace. Jsme přesvědčení, že plně chápete závažnost situace a opatření přijatá v zájmu ochrany vašeho zdraví, zdraví zaměstnanců družstva a zdraví ostatních občanů.
Současně žádáme předsedy družstevních samospráv, předsedy výboru SVJ a předsedy SVJ, aby vhodnou formou seznámili s tímto sdělením družstva i členy družstva a vlastníky bytů v domě, např. vyvěšením na nástěnce. Toto sdělení je současně zveřejněno na webových stránkách družstva sbd-kvetnice.cz.

V Tišnově dne 16.3. 2020

JUDr. Miloš Sobotka                      Iva Mňačková
předseda družstva                        místopředseda představenstva

KVĚTNICE, stavební bytové družstvo