Vzory plné moci shromáždění SVJ 2022

Vzory plné moci shromáždění SVJ 2022