Zpracování průkazů energetické náročnosti budov

V současné době dle zákona č. 406/2000 Sb. a pozměňující vyhlášky č. 78/2013 Sb. je povinností vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek dle § 7a, odst.2 a odst. 3 zákona  :

  • předložit průkaz při prodeji a při pronájmu budovy nebo její ucelené části
  • předložit průkaz nebo grafickou část průkazu kupujícímu nebo nájemci budovy nebo její ucelené části před uzavřením smluv týkajících se koupě nebo nájmu
  • zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu bytu nebo nebytových prostor v domě.

V průběhu roku 2019 chceme dle možnosti zajistit PENB v dalších domech nad 1000 m2 vztažné plochy a v domech, kde již skončila 10 letá platnost PENB. Ve všech těchto domech sice není povinnost PENB do konce roku vyhotovit, ale musíte ho mít při prodeji nebo pronájmu bytu nebo nebytových prostor v domě. Objednávky PENB proto budou předem konzultovány s předsedy samospráv domů.