Zmocnění na shromáždění SVJ

Zmocnění

Jako společného zástupce dle § 1185, odst.2 Občanského zákoníku  zmocňujeme

k zastupování na shromáždění ………………………………………………………………………………………………………………*

dne ………………….. pana/paní……………………………………………………………………………………………………………………..**

……………………………………………………………..                     …………………………………………………………………………  ***

V ……………………………………… dne ……………………………………………….

 

  • Přesný název SVJ            **  Jméno, příjmení, datum narození, bytem …….            *** Podpisy