Převod kotelen ZT energy s.r.o. Blansko a Teplo T do vlastnictví domů.

K 31.8.2018 končí platnost dalších 15 smluv o domovních kotelnách v Kuřimi ve vlastnictví ZT Energy Blansko a kotelny přecházejí do vlastnictví těchto domů (SVJ i BD). Jednotlivé domy mají možnost určit si, kdo bude jejich kotelny obsluhovat. Všechny domy z 1.etapy převodů  přenechávají správu kotelen u ZT energy s.r.o. se sídlem v  Blansku. Platnost smluv tišnovských domů s TeplemT končí většinou rovněž k 31.8.2018. Bude řešeno podobným způsobem.