Poděkování za pomoc při odečtech

KVĚTNICE, stavební bytové družstvo děkuje předsedům SVJ, předsedům samospráv družstevních domů a dalším členům výborů za pomoc při odpočtech stavů elektřiny, vody a plynu k 31.12.2018. Významně jste tak pomohli tomu, aby všechny náklady roku 2018 mohly být pomocí řádných i mimořádných vyúčtování správně zaúčtovány do nákladů roku 2018.