Kontrola hydrantových skříní

V posledním srpnovém týdnu a v první polovině září 2019 provede požární technik Ing. Jelínek kontrolu hydrantových skříní na jednotlivých domech v rámci družstva. Před příchodem na dům se vždy ohlásí předsedovi nebo pověřenému členu výboru BD nebo SVJ. Hasicí přístroje objednané přes družstvo budou při kontrolách předávány na dům.