Zmocnění na shromáždění SVJ

Zmocnění Jako společného zástupce dle § 1185, odst.2 Občanského zákoníku  zmocňujeme k zastupování na shromáždění ………………………………………………………………………………………………………………* dne ………………….. pana/paní……………………………………………………………………………………………………………………..** ……………………………………………………………..                     …………………………………………………………………………  *** V ……………………………………… dne ……………………………………………….   Přesný název SVJ        …
Číst více

Soubor Velikost souboru
pdf Shromáždění delegátů 5.6.2019 235 KB